> KREYOL TRANSCRIPTS

Peche – HEKS-EPER – Pèch Machann Fokis Gwoup Abriko

Fokis gwoup sa a li fe pati de 4 fokis gwoup sou sije lapèch . Resech la te patwone pa oganis Swiss, HEKS-EPER.

FULL TEXT

Fokis gwoup sa a li fe pati de 4 fokis gwoup sou sije lapèch . Resech la te patwone pa oganis Swiss, HEKS-EPER.

Dat fokis gwoup la fèt: 30/01/18