SEARCH


Author
SOCIODIG
Date
2018
Category
Kabrit
Location
No

Fokis gwoup sa a li fe pati de 2 fokis gwoup sou kabrit. Resech la te patwone pa oganis Swiss, HEKS-EPER.


Author
SOCIODIG
Date
2018
Category
Kabrit
Location
No

Fokis gwoup sa a li fe pati de 2 fokis gwoup sou kabrit. Resech la te patwone pa oganis Swiss, HEKS-EPER.


Author
SOCIODIG
Date
2018
Category
Peche
Location
Grand Anse

Fokis gwoup sa a li fe pati de 4 fokis gwoup sou sije lapèch . Resech la te patwone pa oganis Swiss, HEKS-EPER.


Author
SOCIODIG
Date
2018
Category
Peche
Location
Grand Anse

Fokis gwoup sa a li fe pati de 4 fokis gwoup sou sije lapèch . Resech la te patwone pa oganis Swiss, HEKS-EPER.


Author
SOCIODIG
Date
2018
Category
Peche
Location
Grand Anse

Fokis gwoup sa a li fe pati de 4 fokis gwoup sou sije lapèch . Resech la te patwone pa oganis Swiss, HEKS-EPER.


Author
SOCIODIG
Date
2018
Category
Peche
Location
Grand Anse

Fokis gwoup sa a li fe pati de 4 fokis gwoup sou sije lapèch . Resech la te patwone pa oganis Swiss, HEKS-EPER.


Author
SOCIODIG
Date
2018
Category
Pyebwa
Location
Grand Anse

Fokis gwoup sa a li fe pati de 2 fokis gwoup sou pyebwa ak chenn de vale yo pou fwi, planch epi chabon. Resech la te patwone pa oganis Swiss, HEKS-EPER.


Author
SOCIODIG
Date
2018
Category
Pyebwa
Location
Grand Anse

Fokis gwoup sa a li fe pati de 2 fokis gwoup sou pyebwa ak chenn de vale yo pou fwi, planch epi chabon. Resech la te patwone pa oganis Swiss, HEKS-EPER.


Author
SOCIODIG
Date
2017
Category
Kantin eskole lokal
Location
Nippes

Isit wap jwen 16 fokis gwoup full-transkripsyon an kreyol. Tout fet nan kadre de yon evaluasyon pwogram Kantin Eskole Prokurman Lokal ki te patwone pa PAM ak MENFP epi ki te gen kom patne BND. Nan fokis gwoup sa yo wap jwenn yon paket infomasyon pa selman sou program kantin eskole, min sou ki jan paran jere manje ti moun, kapasite paran gen yo pou pwodwi, ak machann ak manje lokal.


Author
SOCIODIG
Date
2015
Category
Pwodikte Mango
Location
Artibonite

Fokis gwoup sa a li fe pati de 5 fokis gwoup fet avek moun ki gen pye mango. Pi fo moun sa yo patisipe nan pwoje mango Haiti Hope ki finansye pa IDB, USAID, Coca Cola, ak Soros. Se TechnoServe ki implemante pwoje a. Fokis gwoup yo te vini apre yon anket de 1,215 patisipan nan pwoje a, ak de 100-respondan anket fet pa telefon epi yon lot anket de 100-respondan ki te vise sou chenn de vale mango. Fokis gwoup yo te vini apre paske nou te vle prezante sa nou jwen a kek gwoup repondan. Nou fe sa …


Author
SOCIODIG
Date
2015
Category
Pwodikte Mango
Location
Centre

Fokis gwoup sa a li fe pati de 5 fokis gwoup fet avek moun ki gen pye mango. Pi fo moun sa yo patisipe nan pwoje mango Haiti Hope ki finansye pa IDB, USAID, Coca Cola, ak Soros. Se TechnoServe ki implemante pwoje a. Fokis gwoup yo te vini apre yon anket de 1,215 patisipan nan pwoje a, ak de 100-respondan anket fet pa telefon epi yon lot anket de 100-respondan ki te vise sou chenn de vale mango. Fokis gwoup yo te vini apre paske nou te vle prezante sa nou jwen a kek gwoup repondan. Nou fe sa …


Author
SOCIODIG
Date
2015
Category
Pwodikte Mango
Location
Centre

Fokis gwoup sa a li fe pati de 5 fokis gwoup fet avek moun ki gen pye mango. Pi fo moun sa yo patisipe nan pwoje mango Haiti Hope ki finansye pa IDB, USAID, Coca Cola, ak Soros. Se TechnoServe ki implemante pwoje a. Fokis gwoup yo te vini apre yon anket de 1,215 patisipan nan pwoje a, ak de 100-respondan anket fet pa telefon epi yon lot anket de 100-respondan ki te vise sou chenn de vale mango. Fokis gwoup yo te vini apre paske nou te vle prezante sa nou jwen a kek gwoup repondan. Nou fe sa …


Author
SOCIODIG
Date
2015
Category
Pwodikte Mango
Location
Artibonite

Fokis gwoup sa a li fe pati de 5 fokis gwoup fet avek moun ki gen pye mango. Pi fo moun sa yo patisipe nan pwoje mango Haiti Hope ki finansye pa IDB, USAID, Coca Cola, ak Soros. Se TechnoServe ki implemante pwoje a. Fokis gwoup yo te vini apre yon anket de 1,215 patisipan nan pwoje a, ak de 100-respondan anket fet pa telefon epi yon lot anket de 100-respondan ki te vise sou chenn de vale mango. Fokis gwoup yo te vini apre paske nou te vle prezante sa nou jwen a kek gwoup repondan. Nou fe sa …


Author
SOCIODIG
Date
2015
Category
Pwodikte Mango
Location
Artibonite

Fokis gwoup sa a li fe pati de 5 fokis gwoup fet avek moun ki gen pye mango. Pi fo moun sa yo patisipe nan pwoje mango Haiti Hope ki finansye pa IDB, USAID, Coca Cola, ak Soros. Se TechnoServe ki implemante pwoje a. Fokis gwoup yo te vini apre yon anket de 1,215 patisipan nan pwoje a, ak de 100-respondan anket fet pa telefon epi yon lot anket de 100-respondan ki te vise sou chenn de vale mango. Fokis gwoup yo te vini apre paske nou te vle prezante sa nou jwen a kek gwoup repondan. Nou fe sa …


Author
SOCIODIG
Date
2013
Category
Pwodikte Kakawo
Location
No

Fokis gwoup sa a li fè pati de siz fokis gwoup fet nan 5 komin nan Gran Anse epi nan No. Fokis gwoup yo te fet ant mwa de jwen ak oktob 2013. Se CRS ak Root capital ki patwone travay la


Author
SOCIODIG
Date
2013
Category
Pwodikte Kakawo
Location
No

Fokis gwoup sa a li fè pati de siz fokis gwoup fet nan 5 komin nan Gran Anse epi nan No. Fokis gwoup yo te fet ant mwa de jwen ak oktob 2013. Se CRS ak Root capital ki patwone travay la.


Author
SOCIODIG
Date
2013
Category
Pwodikte Kakawo
Location
No

Fokis gwoup sa a li fè pati de siz fokis gwoup fet nan 5 komin nan Gran Anse epi nan No. Fokis gwoup yo te fet ant mwa de jwen ak oktob 2013. Se CRS ak Root capital ki patwone travay la.


Author
SOCIODIG
Date
2013
Category
Pwodikte Kakawo
Location
Grand Anse

Fokis gwoup sa a li fè pati de siz fokis gwoup fet nan 5 komin nan Gran Anse epi nan No. Fokis gwoup yo te fet ant mwa de jwen ak oktob 2013. Se CRS ak Root capital ki patwone travay la.


Author
SOCIODIG
Date
2013
Category
Pwodikte Kakawo
Location
Grand Anse

Fokis gwoup sa a li fè pati de siz fokis gwoup fet nan 5 komin nan Gran Anse epi nan No. Fokis gwoup yo te fet ant mwa de jwen ak oktob 2013. Se CRS ak Root capital ki patwone travay la.


Author
SOCIODIG
Date
2013
Category
Pwodikte Kakawo
Location
Grand Anse

Fokis gwoup sa a li fè pati de siz fokis gwoup fet nan 5 komin nan Gran Anse epi nan No. Fokis gwoup yo te fet ant mwa de jwen ak oktob 2013. Se CRS ak Root capital ki patwone travay la.