> KREYOL TRANSCRIPTS

Kabrit – HEKS-EPER- Brase Kabrit Daye Fokis Gwoup

Fokis gwoup sa a li fe pati de 2 fokis gwoup sou kabrit. Resech la te patwone pa oganis Swiss, HEKS-EPER.

FULL TEXT

Fokis gwoup sa a li fe pati de 2 fokis gwoup sou kabrit. Resech la te patwone pa oganis Swiss, HEKS-EPER.

Dat fokis gwoup la fèt 31 Desanm 2018