Haiti-Tree plantation

Haiti-Tree plantation

Haiti-Tree plantation at Jean Robert in the community of Thoman. Arcahaie, Haiti.