> KREYOL TRANSCRIPTS

Pwogram kantin eskole lokal – WFP/MENFP – Fokis Gwoup

Isit wap jwen 16 fokis gwoup full-transkripsyon an kreyol. Tout fet nan kadre de yon evaluasyon pwogram Kantin Eskole Prokurman Lokal ki te patwone pa PAM ak MENFP epi ki te gen kom patne BND. Nan fokis gwoup sa yo wap jwenn yon paket infomasyon pa selman sou program kantin eskole, min sou ki jan paran jere manje ti moun, kapasite paran gen yo pou pwodwi, ak machann ak manje lokal.

FULL TEXT

Isit wap jwen 16 fokis gwoup full-transkripsyon an kreyol. Tout fet nan kadre de yon evaluasyon pwogram Kantin Eskole Prokurman Lokal ki te patwone pa PAM ak MENFP epi ki te gen kom patne BND. Nan fokis gwoup sa yo wap jwenn yon paket infomasyon pa selman sou program kantin eskole, min sou ki jan paran jere manje ti moun, kapasite paran gen yo pou pwodwi, ak machann ak manje lokal. Si ou vle we gid fokis gwoup yo, wap jwen yo isit.

|

RELATED CONTENT

|

SUBSCRIBE

Subscribe and get updates on new material upload, news and upcoming events.